-ÇDO SHTOPI MUSLIMANE P CHR KRISHTIN-

Meka në Krishtin është në mënyrë aktive në partneritet me të krishterët e përkushtuar që vizitojnë shtëpitë myslimane në vendet perëndimore duke përdorur një bazë të dhënash ekzistuese të shtëpive në të gjitha ato vende. Ata kanë mundësinë të trokasin në dyer dhe të ndajnë Ungjillin, duke thirrur muslimanët që të lejojnë paqen e Krishtit të hyjë në shtëpitë e tyre (Luka 10: 6).

Postimet e fundit