Mësimet në Dishepullim (28) دروس في التلمذة

-Mësime në Dishepullim (28) دروس في التلمذة- Ky është Doktor Ed Hoskins që ju mirëpret në mësimet e dishepullimit, një seri e krijuar për të ndihmuar Besimtarët e Rinj të vendosen në besimin e tyre të krishterë. Kjo do të marrë vetëm disa sekonda ndërsa lidh prezantimin tonë në PowerPoint