-DISIPLINIM MBI MBB-të-

Shihni imazhin e burimit

Shumë Besimtarë të Sfondit Mysliman (MBB) mbeten vetëm pasi u ungjillizuan ose u mësuan se si ta ndjekin Jezusin. Ne në Mekë deri te Krishti po përdorim të gjitha mjetet e mundshme për të vazhduar dishepullimin e MBB - veçanërisht ata që janë akoma në vendet myslimane - me ato që Jezusi na ka mësuar, të jemi të mençur dhe të butë (Mateu 10: 16).

Postimet e fundit