-INSTITUTI I KERKIMIT-

Shihni imazhin e burimit

Meka tek Krishti ka një ekip të përkushtuar studiuesish që vazhdimisht kërkojnë mënyra më të mira për të përparuar Mbretërinë e Zotit duke kërkuar ndryshime dhe mundësi për t'u shërbyer myslimanëve në të gjithë botën.

Postimet e fundit