-TRAINIMI-

MBBs Bible Academy është një mënyrë që MBB-të të mësojnë temat biblike dhe lëndët në mënyrë sistematike në internet, pastaj të vlerësohen përmes progresit të tyre nga profesorë të Biblës të cilët tashmë po japin mësim në kolegje dhe seminare të tjera të Biblës.

MUNDSIT OTHER E TJERA T TR TRAJNIMIT

Perspektivat:

Dr. Ahmed dhe ekipi i tij japin mësime në klasat e Perspektivës mbi Islamin dhe mbjelljen e kishave.

Trajnimi për të ndarë ungjillin në Mekë dhe Arabinë Saudite:

Dr. Ahmed dhe ekipi i tij trajnojnë misionarët e ardhshëm në Mekë në një klasë të veçantë.

Kurse themelore dhe të përparuara në lidhje me Islamin:

Në ato kurse prej 4 ose 14 javësh, Dr. Ahmed dhe ekipi i tij japin mësim rreth Islamit dhe mënyrave të ndryshme
për të përparuar Mbretërinë e Zotit me një perspektivë që vjen nga Meka, vendlindja e Islamit.

Për t'u regjistruar në trajnim, klikoni në butonin më poshtë:

Postimet e fundit