-MINISTRIA RADIO & PODCAST-

Radio, Podcast dhe kontributet tona të tjera audio janë një mënyrë që ne të dëshmojmë për Lajmin e Mirë të Hirit të Zotit.

Albishara është Podcast-i ynë i mediave sociale që u drejtohet folësve arabë. Bazuar në Veprat 20:24 të dëshmimit të Lajmit të Mirë të Hirit të Zotit dhe për të pushtuar velin, duke mbrojtur shumë veta nga të parit dhe ndjekjen e së Vërtetës për Jezusin me anë të fjalës së dëshmisë sonë siç udhëzoi Zbulesa 12:11.

Desireshtë dëshira jonë të jemi në gjendje të arrijmë të gjithë botën myslimane me Ungjillin e Jezu Krishtit përmes radios. Dhiata e Re Audio Arabe po regjistrohet tani dhe së shpejti do të jetë gati për t'u transmetuar. Dëshira jonë është që Dhiata e Re të regjistrohet në një formë këndimi që çdo mysliman do të njihej, pasi shkrimet e tyre gjithashtu këndohen çdo ditë. Dëshira jonë është që Fjala e Zotit të shpojë zemrat e njerëzve në botën myslimane, në mënyrë që ata të meditojnë mbi fjalët e jetës së përjetshme dhe të shpëtohen dhe shndërrohen nga Jezu Krishti.

Dëshironi të mësoni më shumë?
Na dërgoni me email: Radio@Meccatochrist.org

Postimet e fundit