1 Pjetri (Seria e Komentarëve të Proklamuar)

$15.00

5 në magazinë (mund të kthehet prapa)

Libri i 1 Pjetrit thekson se vuajtja sjell këmbëngulje. Është me anë të vuajtjes që ne përulemi dhe afrohemi më shumë me Zotin. Krishti lejon që vuajtjet në jetën tonë të na formojnë në personin që ka krijuar, duke na përshtatur me imazhin e tij (Rom 8:29). Ndërsa ecim në jetë, ndonjëherë mund të jetë dekurajuese, por është e rëndësishme të pranojmë se vuajtja me të cilën përballemi zhvillon këmbëngulje në jetën tonë dhe në fund duhet të na shenjtërojë për të jetuar jetë të shenjtë.

5 në magazinë (mund të kthehet prapa)

Kategori:

Përshkrim

Titulli

Shko tek Top