Mesazhi i librit të Veprave të Apostujve është një zgjatim i porosisë së madhe të Zotit. “Shkoni dhe bëni dishepuj nga çdo komb.” Në librin e Veprave të Apostujve ne shohim se kur jemi duke bërë dishepullim nga jeta në jetë, do të shohim se kisha zgjerohet nëpërmjet ungjillizimit dhe miqësisë, duke pasuruar njëri-tjetrin dhe duke u rritur në imazhin e Krishtit. Seria Proclaim Commentary sjell pasqyrë ekspozuese dhe zbatim praktik në jetën e përditshme. Është shkruar jo vetëm për pastorët, mësuesit dhe udhëheqësit, por edhe për familjet, studentët ose këdo që dëshiron të eksplorojë pasuritë e Fjalës së Perëndisë.