Efesianët (Seria e Komenteve të Proklamatës)

$15.00

15 në magazinë (mund të kthehet prapa)

Të rrënjosura dhe të rrënjosura në Krishtin

15 në magazinë (mund të kthehet prapa)

Kategori:

Përshkrim

Subjekti i librit të Efesianëve është jetik për ekzistencën tuaj në këtë planet si fëmijë i Zotit. Çfarë do të thotë të jesh «në Krishtin» si një individ dhe si një kongregacion? Çfarë do të thotë të rritesh në Krishtin? Këto janë temat e librit të Efesianëve. Pavli i shkroi këtë letër kongregacionit Efesian në mes të këtij qyteti pagan me 300,000 banorë në botën e lashtë. Qëllimi i letrës së Palit është që Efesianët kishin nevojë të ndalonin së ndryshuari me modat e botës dhe në vend të kësaj të rriteshin dhe të ndryshonin në Krishtin. Letra drejtuar Efesianëve mund të përmblidhet me përshkrimin e Palit për jetën e trupit në Efesianëve 4: 15b-16, “Ne duhet të rritemi në çdo mënyrë në atë që është koka, në Krishtin, nga i cili e gjithë trupi, u bashkua dhe u mbajt nga çdo nyje me të cilën është e pajisur, kur secila pjesë po punon siç duhet, e bën trupin të rritet në mënyrë që të ndërtohet vetë në dashuri. " Efesianët janë të ndarë në dy seksione. Tre kapitujt e parë janë identiteti ynë në Krishtin, dhe tre kapitujt e fundit janë përgjegjësia jonë në Krishtin. Ju nuk mund të bëni atë që Zoti ju ka thirrur të bëni derisa të kuptoni se çfarë Zoti ju ka thirrur të jeni. Veprimet tuaja gjithmonë rrjedhin nga kush jeni. Teologët e quajnë këtë tregues (identiteti ynë në Krishtin) dhe imperativ (përgjegjësia jonë për të ecur sipas identitetit tonë).

Titulli

Shko tek Top