Një parfum unisex i fortë i bërë me dorë do t'ju ngarkojë me energjinë e diellit. 50 ml

*Ky produkt është bërë nga MBB (Besimtarët me sfond mysliman në Jezusin). Shuma e plotë do të shkojë për të mbështetur ministrinë e tyre me ne.