Mesazhi qendror i librit të Jonait mbetet veçanërisht i rëndësishëm. Shpëtimi vjen nga Zoti. Nuk është pronë ekskluzive e asnjë grupi, por i ofrohet gjithë botës, siç e shohim nga ninevitët paganë. Kushdo që pendohet mund të shpëtohet. Ne shohim gjithashtu se shpëtimi duhet të jetë nga Zoti, pasi profeti Jona është një lajmëtar kaq i varfër – së pari, duke ikur nga thirrja e Perëndisë për të predikuar në Ninive, dhe më pas i ndyrë, i ngacmuar dhe i zemëruar nga mëshira e Perëndisë ndaj ninevitëve të pamëshirshëm. Libri i Jonait ilustron të vërtetën e Dhiatës së Re se Perëndia e deshi aq shumë botën e mëkatarëve, saqë do të bënte çdo përpjekje për t'i shpëtuar ata. Seria e Komentit të Shpalljes sjell pasqyrë ekspozuese dhe zbatim praktik në jetën e përditshme. Është shkruar jo vetëm për pastorët, mësuesit dhe udhëheqësit, por edhe për familjet, studentët ose këdo që dëshiron të eksplorojë pasuritë e fjalës së Perëndisë.