Një parfum femëror me lule i punuar me dorë. 30 ml

*Ky produkt është bërë nga MBB (Besimtarët me sfond mysliman në Jezusin). Shuma e plotë do të shkojë për të mbështetur ministrinë e tyre me ne.